Ludzie czytają coraz mniej książek

Od chwili, gdy internet i telewizja wkroczyły w nasze życie, ludzie czytają coraz mniej książek. Wpływ mają na to także ich rosnące ceny, które skutecznie odstraszają od zakupów. Jeżeli ktoś jednak bezwzględnie chce jakąś pozycję przeczytać, na przykład Inna dusza, to bez problemu może mu się udać zrobić to bez konieczności jej kupna. Może bowiem albo zapytać się znajomych oraz przyjaciół, a może także zapisać się do pobliskiej biblioteki. Wszystkie biblioteki są dla użytkowników darmowe, jedynie za zbyt późny zwrot książek pobierane są niewielkie kary, tak więc przy rzetelnym wypełnianiu zasad wypożyczania nic nas to nie będzie kosztować. Zbiory w bibliotekach są systematycznie poszerzane o nowości, takie jak W sieci, dzięki czemu czytelnicy mogą korzystać z nowości wydawniczych. Czasami okazuje się jednak, że nikt ze znajomych, ani też biblioteka danej książki nie będzie mieć. Wtedy jednak pozostanie mam jej kupno, chyba że nas zainteresuje inna nowość, przykładowo Szczygieł, którą zechcemy przeczytać zamiast tej której poszukiwaliśmy.